-1-

PIERWSZA WIZYTA - RAZEM CZY OSOBNO ?


Odpowiedź na to pytanie zależy od wieku Państwa dziecka. 
W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym na pierwszą wizytę zapraszam samych rodziców, drugie spotkanie - rozmowa z dzieckiem, trzecia wizyta, to czas na podsumowanie wniosków z rodzicami, określenie celów pracy i sposobu oddziaływań. 
Dzieci szkolne - pierwsza wizyta wspólna dzielona - zaczynamy razem po czym rodzice czekają w poczekalni, drugie - sami rodzice. 

Tamara Limańska

Zapraszam do Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka w Katowicach. 

W CTRD prowadzimy terapię i diagnozę psychologiczną, logopedyczną, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, zajęcia indywidualne i grupowe. Szczegóły na stronie www.ctrd.pl

Tamara Limańska

-2-

CTRD

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka 

ul. Uniczowska 16, Katowice - Podlesie