TESTY / DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE/ PSYCHOTERAPIA

Test ADI - R                                                                                           
Test MMPI - 2                                                                                            

360 zł

Diagnoza inteligencji Stanford - Binet 5                                                                                      
Cena kwestionariusza wraz z analizą wyników i pisemną opinią                                                                                 

250 zł

340 zł

100 zł

Wywiad 90 min, sporządzenie pisemnej opinii                                                                                  
Opinia psychologiczna                                                                                     
PSI - 4 - diagnoza przyczyn trudności wychowawczych

790 zł

200 zł

Kwestionariusz Preferencji Zawodowych                                                                 

150 zł 60 minut

150 zł 50 minut

150 zł 50 minut

150 zł 50 minut

240 zł 90 minut

Terapia rodzin     - dwie terapeutki                                                 
Poradnictwo wychowawcze dla rodziców                                      
                                                           
Terapia indywidualna                                                                       
Konsultacja psychologiczna                                                             
Pierwsza wizyta diagnostyczna z dzieckiem              

Cennik usług

CTRD

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka 
ul. Uniczowska 16, Katowice - Podlesie