Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka CTRD
ul. Uniczowska 16, Katowice - Podlesie

CTRD

Bardzo proszę by w miarę możliwości opłaty za spotkania regulować na początku wizyty. Płatność gotówką lub kartą.

ul. Uniczowska 16 Katowice -Podlesie

Cennik usług

Pierwsza wizyta diagnostyczna z dzieckiem              
Konsultacja psychologiczna                                                             150 zł 50 minut
Terapia indywidualna                                                                        150 zł 50 minut
Konsultacja  on - line                                                                         150 zł 50 minut
Badanie inteligencji Skalą Inteligencji Stanford - Binet 5            300 zł 90 minut

150 zł 50 minut

Terapia rodzin     - dwie terapeutki                                                 
Opinia zawierająca opis wraz z wynikami testu inteligencji                                  
wydawana do 7 dni od daty złożenia wniosku
Poradnictwo wychowawcze dla rodziców                                      150 zł 50 minut
Diagnoza rozwoju społeczno - emocjonalnego                             
Kwestionariusz ASRS - diagnoza autyzmu                                                        
Test ADI - R                                                                                           
PSI - 4 - diagnoza przyczyn trudności wychowawczych
Opinia psychologiczna                                                                                     
Wywiad 90 min, sporządzenie pisemnej opinii                                                                                  
Kwestionariusz Conners - diagnoza ADHD                                                      20 zł

20 zł

Mindfulness dla dzieci                                                                           

60 zł 30 minut

60 zł

100 zł

240 zł 90 minut

340 zł

250 zł

Cena kwestionariusza wraz z analizą wyników i pisemną opinią                                                                                 

150 zł 60 minut