TESTY / DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE/ PSYCHOTERAPIA

Test ADI - R                                                                                           

Test MMPI - 2                                                                                            

360 zł

Diagnoza inteligencji Stanford - Binet 5                                                                                      

Cena kwestionariusza wraz z analizą wyników i pisemną opinią                                                                                 

250 zł

340 zł

100 zł

Wywiad 90 min, sporządzenie pisemnej opinii                                                                                  

Opinia psychologiczna                                                                                     

PSI - 4 - diagnoza przyczyn trudności wychowawczych

790 zł

200 zł

Kwestionariusz Preferencji Zawodowych                                                                 

150 zł 60 minut

150 zł 50 minut

150 zł 50 minut

150 zł 50 minut

240 zł 90 minut

Terapia rodzin     - dwie terapeutki                                                 

Poradnictwo wychowawcze dla rodziców                                      

                                                           

Terapia indywidualna                                                                       

Konsultacja psychologiczna                                                             

Pierwsza wizyta diagnostyczna z dzieckiem              

Cennik usług

CTRD

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka 

ul. Uniczowska 16, Katowice - Podlesie