Podczas zajęć stosuję:

 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • trening relaksacyjny Jacobsona
 • elementy Integracji Bilateralnej
 • Emwave Pro - gry interaktywne.

 

  Czas trwania: zajęć 30 minut

 

 

Zajęcia mindfullnes to trening uważności przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia. Trening ten szczególnie polecam tym dzieciom, które są impulsywne, lękowe, wybuchowe, nadaktywne. W trakcie zajęć ćwiczymy umiejętności uzyskiwania stanu równowagi pomiędzy myślami, emocjami a rytmem serca (stan koherencji).

Podczas sesji na ucho dziecka przypinany jest mobilny czujnik, który współpracuje z laptopem. Oprogramowanie zawiera zestaw interaktywnych gier, działających na zasadzie biofeedbacku. Dzięki oprogramowaniu Emwave Pro mamy możliwość obserwacji jak odpowiednie oddychanie redukuje poziom lęku i stresu. Emwave Pro pozwala na zatrzymanie się na "tu i teraz" by w przyszłości cieszyć się spokojniejszym życiem.

Zajęcia z Emwave Pro

 

 

Wspieranie rozwoju 

Mindfulness dla dzieci 

Zajęcia wpierające rozwój przeznaczone są dla dzieci 5 - cio i 6 - cio letnich. Ich celem jest wspomaganie rozwoju umiejętności potrzebnych do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej. Zaliczamy do nich:


 • sprawność manualną, grafomotorykę

 • koordynację wzrokowo - ruchową

 • spostrzeganie, analizę i syntezę wzrokową

 • percepcję  słuchową, słuch fonematyczny

 • pamięć

 • myślenie

 • koncentrację uwagi

 • radzenie sobie z porażkami

Zajęcia mają charakter zabawy. W ich trakcie stosuję różnorodne metody, m.in.: elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne, Trening Integracji Bilateralnej, programy psychologiczne rozwijające grafopercepcję, koordynację oraz wiele innych. Wzmacniam samoocenę dziecka, uczę, jak przezwyciężać trudności, doprowadzać zadania do końca. Osiągane sukcesy budują poczucie własnej wartości dziecka i motywują do podejmowania dalszych działań.