Terapia rodzin to forma pomocy, która jest szczególnie korzystna, w sytuacji, gdy rodzina czuje, że wyczerpały się już jej dotychczasowe sposoby radzenia sobie. Zmiana w sposobie komunikowania  się pomiędzy członkami rodziny, w  funkcjonowaniu poszczególnych osób możliwa jest dzięki uczestniczeniu w terapii tylko w kontekście systemowym. Rodzina tworzy system zależności cyrkularnych, w którym osoby wpływają na siebie wzajemnie. 

Terapia rodzin

cdn...

Psychoterapia

  •  zaburzenia lękowe

  •  fobie 

  •  ataki paniki

  •  depresja

  •  tiki 

  •  OCD 

  •  autyzm

  •  

W swojej pracy terapeutycznej łączę podejście systemowe, z podejściem  behawioralno - poznawczym. Metody mojej pracy są zawsze dostosowane do wieku, możliwości oraz  potrzeb dziecka. Dokładam wszelkich starań by dzieci czuły się w  naszej relacji bezpiecznie, oraz by miały poczucie sprawstwa i sukcesu.

Terapia dzieci odbywa się przy współpracy z rodzicami. Dziecko jest bowiem elementem sytemu rodzinnego, który wzajemnie na siebie wpływa. Rodzice odgrywają podczas terapii niebagatelną rolę, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Dlatego też oprócz indywidualnych sesji z dzieckiem, co jakiś czas prowadzę spotkania z rodzicami, by przekazać im własne spostrzeżenia, wnioski a także  wspólnie określić kierunek dalszej pracy.

Czas trwania terapii zależy od zdiagnozowanych problemów. Czasami wystarczy kilka spotkań, lecz zdarza się, że potrzebnych jest ich nieco więcej.  Liczba sesji ma związek nie tylko z samym procesem terapii, ale także z innymi czynnikami, do których należą:  stopień  zaangażowania rodziców, wykonywanie  zleconych "eksperymentów behawioralnych", regularność  uczęszczania dziecka na terapię.

Najczęstszym modelem prowadzenia terapii jest model zakładający cotygodniowe sesje. 

 

CTRD

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka 

ul. Uniczowska 16, Katowice - Podlesie