Terapia rodzin

Terapia rodzin w ujęciu systemowym: jak poprawić relacje w rodzinie?

 

Terapia rodzin w ujęciu systemowym to skuteczna metoda, która pomaga poprawić relacje między członkami rodziny. Współczesne życie często niesie ze sobą wiele wyzwań, które mogą wpływać na harmonię i dobre samopoczucie w rodzinie. Terapia systemowa koncentruje się na analizie wzajemnych powiązań i interakcji między członkami rodziny, zamiast skupiać się na oddzielnych jednostkach..

 

Jak działa terapia rodzinna w podejściu systemowym?

 

Terapeuta rodzinny w ujęciu systemowym analizuje struktury, reguły i komunikację w rodzinie, aby zidentyfikować potencjalne problemy i obszary do rozwoju. Poprzez rozmowy z członkami rodziny, terapeuta pomaga im zrozumieć swoje role i wzorce zachowań, które mogą wpływać na relacje między nimi.

 

Kluczową koncepcją terapii rodzinnej jest zrozumienie, że problemy jednego członka rodziny często mają wpływ na pozostałych. Terapeuta pomaga członkom rodziny nawiązać zdrową komunikację, poprawić wzajemne zrozumienie i wspólnie znaleźć rozwiązania.

 

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej?

 

Terapia rodzinna może być pomocna w różnych sytuacjach, takich jak konflikty między małżonkami, trudności wychowawcze, problemy komunikacyjne czy trudności adaptacyjne. Warto skorzystać z terapii rodzinnej także w przypadku traumy, utraty bliskiej osoby lub rozwodu.

 

 

 

 

  •  zaburzenia lękowe

  •  fobie 

  •  ataki paniki

  •  depresja

  •  tiki 

  •  OCD 

  •  autyzm

  •  

Psychoterapia

Terapia rodzin to forma pomocy, która jest szczególnie korzystna, w sytuacji, gdy rodzina czuje, że wyczerpały się już jej dotychczasowe sposoby radzenia sobie. Zmiana w sposobie komunikowania  się pomiędzy członkami rodziny, w  funkcjonowaniu poszczególnych osób możliwa jest dzięki uczestniczeniu w terapii tylko w kontekście systemowym. Rodzina tworzy system zależności cyrkularnych, w którym osoby wpływają na siebie wzajemnie. 

cdn...

W swojej pracy terapeutycznej łączę podejście systemowe, z podejściem  behawioralno - poznawczym. Metody mojej pracy są zawsze dostosowane do wieku, możliwości oraz  potrzeb dziecka. Dokładam wszelkich starań by dzieci czuły się w  naszej relacji bezpiecznie, oraz by miały poczucie sprawstwa i sukcesu.

Terapia dzieci odbywa się przy współpracy z rodzicami. Dziecko jest bowiem elementem sytemu rodzinnego, który wzajemnie na siebie wpływa. Rodzice odgrywają podczas terapii niebagatelną rolę, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Dlatego też oprócz indywidualnych sesji z dzieckiem, co jakiś czas prowadzę spotkania z rodzicami, by przekazać im własne spostrzeżenia, wnioski a także  wspólnie określić kierunek dalszej pracy.

Czas trwania terapii zależy od zdiagnozowanych problemów. Czasami wystarczy kilka spotkań, lecz zdarza się, że potrzebnych jest ich nieco więcej.  Liczba sesji ma związek nie tylko z samym procesem terapii, ale także z innymi czynnikami, do których należą:  stopień  zaangażowania rodziców, wykonywanie  zleconych "eksperymentów behawioralnych", regularność  uczęszczania dziecka na terapię.

Najczęstszym modelem prowadzenia terapii jest model zakładający cotygodniowe sesje.