Zapisy

Wybór szkoły po zakończeniu etapu edukacji podstawowej, średniej jest momentem w którym warto zadać sobie pytanie o predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu w przyszłości. Niezmiernie ważne jest dopasowanie profilu szkoły do osobistych zdolności czy zainteresowań. Pomocny w tym celu może być Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Kwestionariusz ten pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji.

Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności, zainteresowań:

  1. językowych
  2. matematyczno-logicznych
  3. praktyczno-technicznych
  4. praktyczno-estetycznych
  5. opiekuńczo-usługowych
  6. kierowniczo-organizacyjnych
  7. biologicznych

oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej.

WKP - WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI