Diagnoza

     psychologiczna

Punktem wyjścia pomocy dziecku i jego rodzinie jest ocena rozwoju poznawczego oraz rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka. Odbywa się ona poprzez obserwację, analizę wytworów dziecka (rysunki), oraz dzięki użyciu odpowiednich narzędzi diagnostycznych.
Istotnym elementem diagnozy jest wywiad z rodzicami. Bywa, że rodzice intuicyjnie wyczuwają, komplikacje w rozwoju dziecka. Rodzicielski instynkt podpowiada im, że "coś się dzieje", lub "coś jest nie tak". Dzięki diagnozie psychologicznej możemy ocenić przyczynę tych trudności. Zdarza się, że dzieci borykają się z zaburzeniami takimi jak: afazja, mutyzm wybiórczy, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia regulowania emocji, problemy w obszarze integracji sensorycznej, autyzm. Po rozpoznaniu takich problemów warto rozważyć wdrożenie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE STOSOWANE W CENTRUM:

  • ADI-R diagnoza autyzmu w oparciu o wywiad z rodzicami

  • STANFORD - BINET 5 - test inteligencji

  • PSI - 4  Kwestionariusz Stresu Rodzicielskiego

  • KRÓTKA SKALA ROZWOJU DZIECKA - KSRD

  • PROFIL SENSORYCZNY DZIECKA - PSD

  • TEST KOMPETENCJI RODZICIELSKICH - TKR

  • SKALA INTELIGENCJI STANFORD - BINET 5

  • ASRS (diagnostyka ryzyka autyzmu)

  • CONNERS 3 do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących