Informuję, że obecnie nie mam wolnych terminów na sesje psychoterapeutyczne. Wypełnienie obecnego grafiku nie pozwala mi na przyjęcie nowych pacjentów. Zachęcam do kontaktu z innymi specjalistami. Dziękuję za zrozumienie i życzę powodzenia w znalezieniu odpowiedniej pomocy.

Uprzejmie proszę o przemyślane planowanie terminu wizyty. Zgodnie z regulaminem CTRD zmiana terminu wizyty lub jej odwołanie należy zgłaszać najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Odwołanie wizyty w ostatniej chwili lub niepoinformowanie o nieobecności w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 100 % ceny. 

<