Zapisy

Diagnostykę można przeprowadzić stacjonarnie w gabinecie lub online, w dogodnym dla siebie miejscu, przy pomocy wcześniej przesłanego linku. Wykonując diagnostykę stacjonarnie należy umówić dwugodzinne spotkanie podczas którego wykonuje się test za pomocą komputera. W obydwu przypadkach konieczny jest nadzór psychologa w trakcie badania. W sytuacji diagnozy online obecność psychologa zapewniona jest przez komunikator Skype.  

Opis badania otrzymuje się do 7 dni roboczych. Wyniki można otrzymać drogą elektroniczną i/lub w wersji papierowej. Istnieje możliwość otrzymania opisu w wersji papierowej pocztą (koszt wysyłki 20 zł).

 

Test ten jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Na czym polega ?

Dla kogo ?

 Kiedy wyniki ?

Jak przebiega badanie ?

MMPI®-2 przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Umożliwia on ocenę osobowości oraz wstępną diagnozę zaburzeń depresyjnych, psychotycznych czy lękowych. Test ten jest wykonywany również w procesie całościowej diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera u osób dorosłych.  

W teście MMPI-2, wyróżnia się skale mierzące obecność i natężenie objawów: hipochondrii, depresji, psychopatii, paranoii, psychastenii, schizofrenii, cech związanych z identyfikacją płciowych, introwersji społecznej. 

 

Test osobowości MMPI - 2