Terapia rodzinna w ujęciu systemowym może pomóc w naprawie relacji, zrozumieniu siebie nawzajem i budowaniu zdrowych więzi. Jeśli masz problemy w rodzinie, nie wahaj się skorzystać z tej formy terapii. Pamiętaj, że profesjonalna pomoc może przynieść korzyści dla całej rodziny.

Tamara Limańska

 Psychoterapeuta 

 Terapeuta EMDR

Psycholog

 Katowice - Podlesie, ul. Uniczowska 16

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka 

BRAK WOLNYCH TERMINÓW

Więcej ...

Więcej ...

           Opinie

 "Emocjom daj przestrzeń,

zachowaniom daj granice"

                                                        Eline Snel

Zajęcia dla dzieci

- więcej informacji

Biofeedback Emwave Pro.

Emwave Pro to urządzenie pozwalające na osiągnięcie stanu koherencji (równowagi) pomiędzy sercem, mózgiem i autonomicznym systemem nerwowym.

Dzięki Emwave Pro można efektywnie redukować stres i niwelować wpływ negatywnych emocji. 

Emwave Pro to bezpieczny, efektywny program służący do treningu samoregulacji, umiejętności radzenia sobie z emocjami.

MINDFULNESS DLA DZIECI

 BADANIE INTELIGENCJI

TESTEM STANFORD - BINET 5

od 2 do 15 r.ż

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, surdopedagogiem, certyfikowanym trenerem TUS. 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim w 2001 roku, posiadam kwalifikacje do diagnozowania i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi, wspierając ich rozwój i pomagając rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Aktualnie prowadzę psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka CTRD w Katowicach. Moja praca oparta jest na nurcie behawioralno-poznawczym oraz systemowym, a także korzystam z metody EMDR - terapii odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych.

Umiejętności zawodowe zdobywałam szkoląc się  w Krakowskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam również szkolenie "Psychoterapia dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno-poznawczym" organizowane przez CTPB z siedzibą w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii, przygotowującego mnie do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty "Szkolenie systemowo - psychodynamiczne zintegrowane" w Krakowie, organizowanego przez fundację KONTEKST. W ramach procesu certyfikacji odbyłam staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania NZOZ Dąbrówka" w Gliwicach. 

 

 

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w instytucjach, takich jak Centrum Terapii i Diagnostyki Dziecka In Corpore, Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere, Przedszkola Miejskie i Niepubliczne oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Katowicach i Tychach. Jestem nieustannie zaangażowana w poszukiwanie inicjatyw, które zapewnią mi osobisty i zawodowy rozwój. 

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. 

Oferuję

TERAPIA RODZIN

TERAPIA

DIAGNOZA

Diagnoza służy poznaniu dziecka, określeniu jego potencjalnych możliwości, rozpoznaniu problemów, trudności w funkcjonowaniu.

Psychoterapia to rodzaj spotkania, relacji polegającej na stosowaniu specjalistycznych oddziaływań mających na celu pomoc dziecku i jego rodzinie. 

TERAPIA EMDR

PORADNICTWO
DLA RODZICÓW

Co zrobić, gdy dziecko ma atak złości?  Jak reagować, gdy nie chce chodzić do szkoły?  Na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi podczas konsultacji rodzicielskich.

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing - technika terapii, oparta na  wykorzystaniu bodźców sensorycznych (ruchy oczu). Rekomendowana przez WHO. Skuteczna w leczeniu PTSD, zaburzeń lękowych, traum relacyjnych. Polecana zarówno dla dzieci jak i dorosłych.