Więcej ...

Więcej ...

 Psychoterapeuta 

 Terapeuta EMDR

 Katowice - Podlesie, ul. Uniczowska 16

           Opinie

 "Emocjom daj przestrzeń,

zachowaniom daj granice"

                                                        Eline Snel

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka 

Zajęcia dla dzieci

- więcej informacji

Biofeedback Emwave Pro.

Emwave Pro to urządzenie pozwalające na osiągnięcie stanu koherencji (równowagi) pomiędzy sercem, mózgiem i autonomicznym systemem nerwowym.

Dzięki Emwave Pro można efektywnie redukować stres i niwelować wpływ negatywnych emocji. 

Emwave Pro to bezpieczny, efektywny program służący do treningu samoregulacji, umiejętności radzenia sobie z emocjami.

MINDFULNESS DLA DZIECI

 BADANIE INTELIGENCJI

TESTEM STANFORD - BINET 5

od 2 do 15 r.ż

Psycholog

O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, surdopedagogiem, mamą trójki dzieci. Pracuję w nurcie behawioralno - poznawczym oraz systemowym, korzystam z metody EMDR - terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych. 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie  Śląskim. Posiadam kwalifikacje uprawniające do diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera.

Umiejętności zawodowe zdobywałam w Krakowskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam szkolenie "Psychoterapia dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno - poznawczym" organizowanym przez CTPB z siedzibą w Warszawie.  

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od 2001 roku pracuję z dziećmi wspierając ich rozwój. Pomagam rodzicom w  przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Od 2020 r prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży. 

 Pracowałam w: 

  • Centrum Terapii i Diagnostyki Dziecka In Corpore

  • Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere

  • Przedszkolach Miejskich i Niepublicznych

  • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Katowicach

  • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Katowicach

  • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach

 

Nieustannie poszukuję inicjatyw zapewniających osobisty i zawodowy rozwój.

Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty "Szkolenie systemowo - psychodynamiczne zintegrowane"  - Kraków, fundacja KONTEKST.

W ramach procesu certyfikacji odbyłam staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania NZOZ Dąbrówka" w Gliwicach. 

Prowadzę prywatną praktykę w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka CTRD. 

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. 

 

Oferuję

TERAPIA RODZIN

TERAPIA

DIAGNOZA

Diagnoza służy poznaniu dziecka, określeniu jego potencjalnych możliwości, rozpoznaniu problemów, trudności w funkcjonowaniu.

Psychoterapia to rodzaj spotkania, relacji polegającej na stosowaniu specjalistycznych oddziaływań mających na celu pomoc dziecku i jego rodzinie. 

TERAPIA EMDR

PORADNICTWO
DLA RODZICÓW

Co zrobić, gdy dziecko ma atak złości?  Jak reagować, gdy nie chce chodzić do szkoły?  Na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi podczas konsultacji rodzicielskich.

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing - technika terapii, oparta na  wykorzystaniu bodźców sensorycznych (ruchy oczu). Rekomendowana przez WHO. Skuteczna w leczeniu PTSD, zaburzeń lękowych, traum relacyjnych. Polecana zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Tamara Limańska

CTRD

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka 

ul. Uniczowska 16, Katowice - Podlesie

BRAK WOLNYCH TERMINÓW